1.VERANTWOORDELIJKEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op: 

  • Team Vlaanderen Mooi/Mooimakers (hierna 'Mooimakers' genoemd)
  • Het platform / website op www.mijnmooiestraat.be (hierna aangeduid als "de Website" of "de Site").

Wij vragen u om deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u de Website bezoekt. Het gebruik van de Site betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden van de Site inzake privacy. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden inzake privacy, verzoeken wij u deze Website niet verder te gebruiken.
 

1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Mooimakers
Stationstraat 110, 2800 Mechelen
+32 15 28 41 56
hallo@mijnmooiestraat.be of info@mooimakers.be 

U kunt uw vragen of verzoeken inzake privacy op de Site mailen naar hallo@mijnmooiestraat.be of info@mooimakers.be. 

 

2. PRIVACYBELEID 

2.1. Verzameling en verwerking van uw gegevens

De website Mijn Mooie Straat is enkel toegankelijk voor gebruikers met een account die professioneel verbonden zijn aan een gemeente, stad of intercommunale. Deze accounts worden aangemaakt in onderling overleg met de gemeente, stad of intercommunale en bevatten een minimum aan persoonlijke gegevens (voornaam, naam en emailadres).

Voor vragen met betrekking tot deze accountgegevens kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke voor Mijn Mooie Straat binnen uw gemeente, stad of intercommunale of via hallo@mijnmooiestraat.be . 

Mooimakers verzamelt binnen Mijn Mooie Straat de data die u als gebruiker vrijwillig ingeeft op de website. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor analyses en statistieken met als doelstelling de zwerfvuil en sluikstort problematiek binnen Vlaanderen in kaart te brengen en lokale besturen beter te kunnen helpen bij de bestrijding ervan.

Wij ontvangen ook technische informatie wanneer u de site gebruikt. Onze servers registreren automatisch informatie ("log data") zoals uw IP-adres, het adres van de pagina's van de Site die u bezoekt, het type browser dat u gebruikt, alsook de instellingen van deze browser, de datum en het tijdstip van uw verbinding, hoe u de Site hebt gebruikt en gegevens betreffende cookies (hierover vindt u meer informatie in ons beleid inzake het gebruik van cookies). 

2.2. Overdracht van uw gegevens 

Uw gegevens en door u ingevoerde data worden niet doorgegeven aan externen. 

Mooimakers behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te delen om tegemoet te komen aan naar behoren gemachtigde informatieverzoeken van de overheid of rechterlijke instanties of in de door de wet bepaalde gevallen. 

2.3. Recht van inzage en rectificatie van uw gegevens 

Overeenkomstig de wet hebt u steeds recht van inzage, verbetering en wissing van uw gegevens op de Site. U kunt Mooimakers te allen tijde vragen om al uw geregistreerde gegevens of een deel ervan te verwijderen. Indien u het voorgaande wenst, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens vermeld in het eerste deel van dit document ("1.1 Verwerkingsverantwoordelijke"). 

U behoudt zich in ieder geval het recht voor om op verzoek en kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. 


2.4. Gebruikte tools 

Wij werken met verschillende tools en diensten om uw gegevens te verwerken, te gebruiken of te delen. In onderstaande tabel vindt u de informatie die door elke tool/dienst wordt ingevoerd met betrekking tot de bescherming van uw gegevens. 

Mooimakers behoudt zich het recht voor deze lijst te wijzigen. 
Google Analytics www.policies.google.com/privacy
Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy 

2.5. Beveiliging en hosting 

Mooimakers neemt alle technische, fysieke, wettelijke, contractuele en organisatorische maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming. 

Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw gebruik van de Site niet meer beveiligd is (bijvoorbeeld als u de indruk hebt dat de beveiliging van uw gegevens in het gedrang is gekomen), vragen wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen via hallo@mijnmooiestraat.be. 3. BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf of uw mobiel apparaat wanneer u de website raadpleegt.  Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze cookies hebben geen toegang tot jouw computer en kunnen dus geen persoonlijke informatie of andere gegevens van jouw computer lezen. 

 
3.1. Type gebruikte cookies 

Via cookies kunnen wij uw gebruikerservaring vergemakkelijken of uw ervaring op de Site personaliseren. Hieronder vindt u enkele verduidelijkingen over ons gebruik van cookies: 
Wij gebruiken bepaalde cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, zoals de gekozen taal en uw privacy-instellingen. 
Wij gebruiken ze ook om ons tegen aanvallen te beschermen. Via cookies kunnen wij bijvoorbeeld pogingen tot hacking of spam identificeren. 
Wij gebruiken ze om, met behulp van Google Analytics, de bezoekers van de Site te analyseren en te optimaliseren. Deze tool bezorgt ons bijvoorbeeld uw IP-adres tijdens uw verbinding, de datum en het tijdstip waarop u de Site bezoekt, de geraadpleegde pagina's, het gebruikte browsertype, het platform en/of het gebruikte besturingssysteem. Voor meer informatie raden wij u aan om het privacybeleid van Google te lezen. 

3.2. Cookies uitschakelen 

De meeste browsers aanvaarden standaard het gebruik van cookies. U kunt deze optie uitschakelen door simpelweg de instellingen van uw browser aan te passen. De te volgen stappen verschillen per browser (Microsoft Edge en Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari enz.). U kunt instructies vinden in het "Help"-menu van uw browser. 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het uitschakelen van cookies de functionaliteiten van onze Website en van andere websites die u bezoekt, zal beïnvloeden.


 
3.3. Lijst van cookies

Google Analytics
Naam van cookies: _ga, _gid, _gat en _umtz, _umta en gaClientId
Doel: Het gebruikersbezoek op de website meten en in kaart brengen
Cookie(s) geplaatst door: Google
Ontvangers van de gegevens: Google
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 2 jaar

Hotjar
Naam van cookies: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information 
Doel: Het gebruikersbezoek op de website meten en in kaart brengen
Cookie(s) geplaatst door: Hotjar
Ontvangers van de gegevens: Hotjar
Geldigheid: permanente cookies met een geldigheid van maximaal 1 jaar4. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 

4.1. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden 

Het gebruik van deze Site is onderworpen aan de naleving van deze algemene voorwaarden. Door de Site te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. 

4.2. Onbeschikbaarheid en wijziging van de Site 

Mooimakers kan niet garanderen dat de Site vrij zal zijn van onderbrekingen of niet getroffen zal worden door andere technische problemen. De inhoud van de Site (met inbegrip van de hyperlinks) kan te allen tijde worden aangepast, aangevuld of verwijderd en de Site kan ook tijdelijk of definitief onbeschikbaar worden, zonder dat dit het voorwerp uitmaakt van enige aankondiging of mededeling. 

4.3. Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening 

Mooimakers besteedt de grootste zorg aan het beheer van deze Site, maar kan niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct of aangepast is. 
De hyperlinks op de Website die de gebruikers naar andere websites leiden, vallen op geen enkele wijze onder de verantwoordelijkheid van Mooimakers. 

4.4. Aansprakelijkheidsbeperking 

Mooimakers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het mogelijke gebruik van de inhoud van deze Site. Mooimakers kan onder meer niet aansprakelijk worden gesteld voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of de informatie die beschikbaar is op of via de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk 
verlies, onderbreking van werkzaamheden of activiteiten, beschadiging van programma's of gegevens op het informaticasysteem, of van de hardware en software van de gebruiker, hetzij krachtens een overeenkomst, het burgerlijk recht of enige andere rechtsleer en hetzij Mooimakers al dan niet op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. De Site niet langer gebruiken is uw enige rechtsmiddel.

4.5. Melding bij fouten of inbreuken 

Indien er fouten, tekortkomingen, misbruiken of inbreuken worden vastgesteld betreffende de inhoud van de Site en de daarop verstrekte informatie, zal Mooimakers, zodra hij daarvan kennis heeft genomen, alles in het werk stellen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten. 
Als u fouten, tekortkomingen, misbruiken of inbreuken vaststelt, kunt u contact opnemen met Mooimakers via de contactgegevens vermeld in paragraaf "1.1 Verwerkingsverantwoordelijke". 
Als u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een kennisgeving sturen waarin u specificeert op welke rechten u zich beroept en de reden waarom deze rechten niet worden gerespecteerd. 

4.6. Intellectueel recht en eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties, beelden, geluiden, grafische charters, informaticatoepassingen en andere elementen die de Site vormen of toegankelijk zijn op de Site (hierna aangeduid als "Beschermde Inhoud") kunnen onder meer beschermd worden door het auteursrecht of, in het geval van databanken, door een specifiek recht. 

Al deze elementen zijn eigendom van Mooimakers of, in voorkomend geval, van derden van wie Mooimakers, indien wettelijk verplicht, de nodige machtigingen heeft gekregen. 
Tenzij anders bepaald, is elke reproductie van de Beschermde Inhoud, evenals elke vorm van gebruik en mededeling aan het publiek van deze Beschermde Inhoud, verboden zonder voorafgaande toestemming.